яклашу


яклашу
1. Бер-берсен яклау 2. күч. Хезмәттә, тормышта дуслык яки кардәшлек бәйләнешендә булу сәбәпле, бер-беренә йомшаклык күрсәтү, ирек кую, узындыру 3. Яклау (1)

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.